Plan1 er et tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma innenfor fagfeltene arkitektur, byggeteknikk, interiør, arealplanlegging, landskapsarkitektur og prosjektadministrasjon.

Hamar Kulturhus

For Hamar kommune — Byggeledelse

Plan1 AS har blitt tilbudt kontrakt om byggeledelse bygg ved oppføring av Hamar kulturhus, for Hamar kommune.

  • Areal: 15.036m2
  • Budsjettramme: 667 mill kr
  • Byggestart: september 2011
  • Ferdigstillelse bygg: november 2013
  • Åpningsarrangement: mars 2014
  • Lengde: 130mm
  • Bredde: 30 m
  • Høyde: 26,2 m

Byggeplassen har 50 – 180 menn i arbeid, og to kvinner. 1.600 lastebillass betong tilsvarende 10.600 m3, 1.300.000 kg armeringsjern, 3.700 m2 glassfasade, 832 trappetrinn, 170 dører, 150 rom og 80 toaletter. Kinoen vil vise ca 11.000 timer film i året. 100.000 medier skal inn i hyllene til det nye biblioteket.

Ring oss!

94 88 77 77

Kontakt en av oss!

Smedstadtoppen, Elverum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale: «Detaljregulering for Smedstadtoppen, gbnr 95/14, 16, 31/1 mfl. planID 2016012» i Elverum kommune. kunngjornig_elverumkommune

Nannestad kommune, Ramstadåsen

Nannestad kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Delområde BK5, Ramstadåsen. varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-for-delomrade-bk5-ramstadasen  

Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Torshaug gbnr. 63/27 m.fl., Eidsvoll. varsel-om-regulering-av-torshaug-i-eidsvoll-kommune

Grani, Nannestad kommune

Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av massemottak og senere oppdyrking på Grani, Nannestad kommune. grani_varsel-om-oppstart planprogram_massemottak-grani