Plan1 er et tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma innenfor fagfeltene arkitektur, byggeteknikk, interiør, arealplanlegging, landskapsarkitektur og prosjektadministrasjon.

Hamar Kulturhus

For Hamar kommune — Byggeledelse

Plan1 AS har blitt tilbudt kontrakt om byggeledelse bygg ved oppføring av Hamar kulturhus, for Hamar kommune.

  • Areal: 15.036m2
  • Budsjettramme: 667 mill kr
  • Byggestart: september 2011
  • Ferdigstillelse bygg: november 2013
  • Åpningsarrangement: mars 2014
  • Lengde: 130mm
  • Bredde: 30 m
  • Høyde: 26,2 m

Byggeplassen har 50 – 180 menn i arbeid, og to kvinner. 1.600 lastebillass betong tilsvarende 10.600 m3, 1.300.000 kg armeringsjern, 3.700 m2 glassfasade, 832 trappetrinn, 170 dører, 150 rom og 80 toaletter. Kinoen vil vise ca 11.000 timer film i året. 100.000 medier skal inn i hyllene til det nye biblioteket.

Ring oss!

94 88 77 77

Kontakt en av oss!

Elverum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid: ”Detaljregulering for Ydalir Park” På vegne av Elverum Tomteselskap AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid for «Detaljregulering for Ydalir Park», arealplan-ID 2018004. Detaljregulering Ydalir Park_Varsel om oppstart

Elverum kommune

Varsel om oppstart: Detaljregulering og byggesak for ”Høyden i Ydalir” På vegne av Elverum Tomteselskap AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid for «Detaljregulering for Høyden i Ydalir», arealplan-ID 2018005. Høyden i Ydalir_Varsel … Les videre

Nannestad kommune

Nannestad kommune – Varsel om oppstart av detaljregulering for Bjørkeporten og planprogram til offentlig ettersyn, planID 17-12 Kunngjøring Nannestad kommune Planprogram Bjørkeporten Nannestad kommune_offentlig ettersyn

Jobbe hos oss

PLAN1 AS opplever vekst og en positiv fremgang. Oppdragsmengden øker, og vi søker etter dyktige medarbeidere innenfor flere fagområder. Som nyansatt hos oss vil du være med på å styrke og utvikle din egen fagkompetanse, og vårt team videre. PLAN1 … Les videre