Plan1 er et tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma innenfor fagfeltene arkitektur, byggeteknikk, interiør, arealplanlegging, landskapsarkitektur og prosjektadministrasjon.

Hamar Kulturhus

For Hamar kommune — Byggeledelse

Plan1 AS har blitt tilbudt kontrakt om byggeledelse bygg ved oppføring av Hamar kulturhus, for Hamar kommune.

  • Areal: 15.036m2
  • Budsjettramme: 667 mill kr
  • Byggestart: september 2011
  • Ferdigstillelse bygg: november 2013
  • Åpningsarrangement: mars 2014
  • Lengde: 130mm
  • Bredde: 30 m
  • Høyde: 26,2 m

Byggeplassen har 50 – 180 menn i arbeid, og to kvinner. 1.600 lastebillass betong tilsvarende 10.600 m3, 1.300.000 kg armeringsjern, 3.700 m2 glassfasade, 832 trappetrinn, 170 dører, 150 rom og 80 toaletter. Kinoen vil vise ca 11.000 timer film i året. 100.000 medier skal inn i hyllene til det nye biblioteket.

Ring oss!

94 88 77 77

Kontakt en av oss!

Hamar kommune

Varsel om oppstart av planarbeid «Detaljregulering for Strandvegen Hage, Martodden B9» i Hamar kommune, Plan-ID: 078200 Strandvegen Hage_Varsel om oppstart

Styri i Eidsvoll kiommune

Tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid – utvidelse av planområdet for detaljregulering av gnr/bnr 10/13 på Styri, Eidsvoll kommune Tilleggsvarsel annonse_Styri_Eidsvoll kommune

Elverum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram på offentlig ettersyn: ”Detaljregulering for Grundsetmoen Næringspark” Varsel om oppstart og høring av planprogram_detaljregulering for Grundsetmoen næringspark planprogram_detaljregulering for Grundsetmoen næringspark

Stilling ledig – Arkitekt

ARKITEKT Plan1 AS Ønsker en ny arkitekt til vårt kontor på Gardermoen. Stillingen vil kunne innebære lederansvar. Vi ser etter en erfaren og selvstendig arkitekt, med følgende kvalifikasjoner: Minimum 10-15 års erfaring. Utdannelse tilsvarende sivilarkitekt (masternivå). God kjennskap til plan- … Les videre

Elverum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid: ”Detaljregulering for Prestmyra F/I3” Varsel om oppstart av detaljregulering for Prestmyra FI3 i elverum kommune

Elverum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid: ”Detaljregulering for Ydalir B7” Varsel om oppstart av detaljregulering for Ydalir B7 i elverum kommune

Ullensaker kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Skrytmoen, Nordkisa Varsel om regulering av Skrytmoen i Nordkisa Omriss av planavgrensing-A3-L

Lillehammer kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Jørstadmoen leir med utvidelser Varsel om regulering Jørstadmoen Omriss 1-5000 A3

Tjøme kommune

Varsel om oppstart av områderegulering for Luftforsvarets stasjon på Mågerø. Offentlig ettersyn av planprogram. 2607-Mågerø_planomriss_20170511-A1 1-2000 20170428 Planprogram Mågerø Oppdatert 20170510 Saksutskrift Hovedutvalg for miljø og teknikk sak 44_17 Varsel om regulering Mågerø Kart med planavgrensing 1_5000 i A3

Vi søker prosjekt- og byggeleder

PROSJEKT- OG BYGGELEDER Plan1 AS Ønsker en ny prosjekt- og byggeleder til vårt kontor på Gardermoen. Vi ser etter en erfaren og selvstendig prosjekt- og byggeleder, med følgende kvalifikasjoner: Minimum 5-8 års erfaring. Fortrinnsvis mastergrad. God kjennskap til plan- og … Les videre