Plan1 er et tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma innenfor fagfeltene arkitektur, byggeteknikk, interiør, arealplanlegging, landskapsarkitektur og prosjektadministrasjon.

Sentrum Park

Arkitektur, landskapsarkitektur

Sentrum Park består av 89 leiligheter på to blokker med seks etasjer over en felles parkeringsetasje. Bruksareal      samlet for leiligheter; ca. 6.000 m2.

PLAN bistår i utviklingen av prosjektet med følgende kompetanse: ARK, LARK og SØK

Arkitektonisk utførelse med et moderne og gjennomført uttrykk. Fin beliggenhet midt i sentrum av Elverum med nærhet til Glomma. Svært arealeffektive leilgheter, med store vindusflater og solrike uteplasser.

Prosjektet er under bygging.

 

 

 

Ring oss!

94 88 77 77

Kontakt en av oss!

Rælingen kommune

Rælingen kommune – Varsel om oppstart av «Detaljreguleringsplan for Tjonåsen, del av gbnr 82/2 m.fl.», samt forhandlinger om utbyggingsavtale Kunngj. varsel om oppstart av planarbeid

ØVRE EIKER KOMMUNE

Øvre Eiker kommune – varsel om oppstart av detaljregulering for halshaugen, del av nordre Kolbergveien m.m Varsling av oppstart brev til off.inst. naboer m.v_ SPlan1 Gmn18092509460    

Våler kommune, Sentralgården

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Sentralgården, Våler kommune. Kunngjøring – varsel hjemmeside_20180920 Omriss-A4    

Våler kommune

Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Braskereidfoss sentrum, Våler kommune. Kunngjøring – varsel om oppstart_20180920 Planprogram sentrumsomrade 09052018

Våler kommune

Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Braskereidfoss næringspark, Våler kommune. Kunngjøring – varsel om oppstart_20180920 Planprogram Næringspark 09052018

Elverum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering gang- / sykkelveg langs Johan Falkbergets veg / Henrik Wergelands veg, Elverum kommune. Kunngjøring – oppstart hjemmeside_20180925

Verdal kommune

«Detaljregulering for Nye Læringsverkstedet Knøttene barnehage, Ydsedalen», del av gnr. 10 bnr. 2 i Verdal: Varsel om oppstart av planarbeid og varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale Kunngjøring Verdal kommune Referat oppstartsmøte Verdal kommune Verdal kommune_Planinitiativ

Jobbe hos oss

PLAN1 AS opplever vekst og en positiv fremgang. Oppdragsmengden øker, og vi søker etter dyktige medarbeidere innenfor flere fagområder. Som nyansatt hos oss vil du være med på å styrke og utvikle din egen fagkompetanse, og vårt team videre. PLAN1 … Les videre