PLAN1 IVERKSETTER TILTAK FOR Å REDUSERE RISIKO FOR SMITTESPREDNING AV KORONAVIRUSET. VI GJØR DETTE AV HENSYN TIL VÅRE MEDARBEIDERE, KUNDER OG ØVRIGE OMGIVELSER.

Vi kommer i tiden fremover til å begrense fysiske møter til et minimum, og øke bruken av hjemmekontor betraktelig. Det betyr at alle møter som kan gjennomføres digitalt via Skype, Teams eller andre alternative kanaler, vil bli gjennomført slik.

Vi setter begrensninger for medarbeidere knyttet til både reiser, møter og annen drift for å redusere smitterisikoen mest mulig.

Tross endrede rutiner og økt grad av hjemmekontor, skal vil strekke oss langt for å være tilgjengelige og løse oppdragene på en god og effektiv måte.