NORD-ODAL KOMMUNE

Detaljregulering for Mellom-Vik boligområde i Nord-Odal kommune. Varsel om oppstart av planarbeid og varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale

Les mer

Nannestad kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Gamle Dalsveg 8B, Maura.

Les mer