Ringebu kommune

Ringebu kommune – Utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til planprogram for «Områderegulering for Våla Vest», plan ID: 0520201708 Planprogram endelig forslag_20181115 Brev utleggelse til offentlig ettersyn Ringebu kommunes forutsetninger for planarbeidet UPT-sak 73-18 29aug2018.._

Les mer

Ullensaker kommune

Ullensaker kommune Nytt varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for områdene B7.1-3, Skogmo Sør, Jessheim Varsel om oppstart av regulering B7 Skogmo Sør Jessheim

Les mer