EIDSVOLL KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering av B3 Bekkedal på Råholt, Eidsvoll kommune

Les mer

ELVERUM KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for ”Ydalir B4”

Les mer

Våler kommune

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av ny barneskole og flerbrukshus i Våler sentrum.

Les mer