Stange kommune

Stange kommune – Varsel om oppstart av «Detaljreguleringsplan for Kjonerudvegen 2, gbnr. 6/98 og 6/466 m. fl.», samt forhandlinger om utbyggingsavtale

Les mer