Hamar kommune

Varsel om oppstart av planarbeid «Detaljregulering for Strandvegen Hage, Martodden B9» i Hamar kommune, Plan-ID: 078200 Strandvegen Hage_Varsel om oppstart

Les mer

Styri i Eidsvoll kiommune

Tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid – utvidelse av planområdet for detaljregulering av gnr/bnr 10/13 på Styri, Eidsvoll kommune Tilleggsvarsel annonse_Styri_Eidsvoll kommune

Les mer

Elverum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram på offentlig ettersyn: ”Detaljregulering for Grundsetmoen Næringspark” Varsel om oppstart og høring av planprogram_detaljregulering for Grundsetmoen næringspark planprogram_detaljregulering for Grundsetmoen næringspark

Les mer

Stilling ledig – Arkitekt

ARKITEKT Plan1 AS Ønsker en ny arkitekt til vårt kontor på Gardermoen. Stillingen vil kunne innebære lederansvar. Vi ser etter en erfaren og selvstendig arkitekt, med følgende kvalifikasjoner: Minimum 10-15 års erfaring. Utdannelse tilsvarende sivilarkitekt (masternivå). God kjennskap til plan- … Les videre

Les mer

Elverum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid: ”Detaljregulering for Prestmyra F/I3” Varsel om oppstart av detaljregulering for Prestmyra FI3 i elverum kommune

Les mer

Elverum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid: ”Detaljregulering for Ydalir B7” Varsel om oppstart av detaljregulering for Ydalir B7 i elverum kommune

Les mer

Ullensaker kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Skrytmoen, Nordkisa Varsel om regulering av Skrytmoen i Nordkisa Omriss av planavgrensing-A3-L

Les mer

Lillehammer kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Jørstadmoen leir med utvidelser Varsel om regulering Jørstadmoen Omriss 1-5000 A3

Les mer

Tjøme kommune

Varsel om oppstart av områderegulering for Luftforsvarets stasjon på Mågerø. Offentlig ettersyn av planprogram. 2607-Mågerø_planomriss_20170511-A1 1-2000 20170428 Planprogram Mågerø Oppdatert 20170510 Saksutskrift Hovedutvalg for miljø og teknikk sak 44_17 Varsel om regulering Mågerø Kart med planavgrensing 1_5000 i A3

Les mer

Vi søker prosjekt- og byggeleder

PROSJEKT- OG BYGGELEDER Plan1 AS Ønsker en ny prosjekt- og byggeleder til vårt kontor på Gardermoen. Vi ser etter en erfaren og selvstendig prosjekt- og byggeleder, med følgende kvalifikasjoner: Minimum 5-8 års erfaring. Fortrinnsvis mastergrad. God kjennskap til plan- og … Les videre

Les mer