bildet viser ansatt hos Plan1

Ansvarlig søker

Vi i Plan1 har lang erfaring med å gjennomføre komplette byggesøknader for alle typer bygg og anlegg, alt fra enkle til svært omfattende søknadsprosesser.

Vi sørger for nødvendig og tett oppfølging av aktuelle parter i byggesaken.

Ansvarlig søker jobber enten med Plan1 sine egne prosjekterende eller i selvstendige oppdrag.

Vi tilbyr og kan bistå med:

 • Forhåndskonferanse
 • Nabovarsel
 • Søknad om rammetillatelse
 • Søknad om igangsettingstillatelse ved trinnvis behandling
 • Ett-trinnssøknad
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
 • Søknad om bruksendring
 • Rivesøknad
 • Søknad om fradeling
 • Søknad om dispensasjon
 • Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
bildet viser tre personer i samtale

KONTAKT OSS