bildet viser ansatte hos Plan1

AREALPLANLEGGING

Vi i Plan1 utfører areal- og byplanlegging for private og offentlige oppdragsgivere. Plan1 har bred kompetanse innenfor areal- og byplanlegging, med erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Vi har hatt areal- og byplanleggingsoppdrag over hele Norge.

Vi er opptatt av bærekraftig planlegging slik at vi får det beste resultatet miljømessig, sosialt og økonomisk.

Ethvert prosjekt innebærer forandring og muligheter,- begge deler tjener på kyndig veiledning.

Vi tilbyr og kan bistå med:

  • Utarbeidelse av detaljreguleringsplaner, områdereguleringsplaner og kommune(del)planer
  • Innspill til kommuneplaner
  • By- og sentrumsplanlegging
  • Stedsanalyser
  • Volumstudier
  • Konsekvensutredninger iht Plan – og bygningslovens bestemmelser
  • Rådgivning og veiledning i samfunnsspørsmål og eiendomsutvikling
  • Vegplanlegging/detaljplaner
  • Tilbud om saksbehandlingstjenester til kommunen
Bildet viser ansatte hos Plan1

KONTAKT OSS