Bildet viser noen ansatte hos Plan1 som jobber med arkitektur

Arkitektur

Vi i Plan1 har lang erfaring med store offentlige og private byggeprosjekter for offentlig virksomhet og privat næring. Alt fra prosjektering av logistikkbygg, skolebygg og omsorgsboliger, til store kontorbygg og flerboligprosjekter. Vi har også lang erfaring med prosjektering eneboliger og hytter med nye enkeltbygg, samt prosjekter med tilbygg og påbygg.

Plan1 har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Prosjektene gjennomføres oftest i tverrfaglig samarbeid med tekniske konsulenter for relevante fagområder, samt med våre egne interiørarkitekter, bygningsingeniører og prosjektledere.

Vi benytter oss av profesjonelle digitale tegneverktøy og opptegning i 3D.

Vi er opptatt av miljøfokus i våre prosjekter, og vil være en bidragsyter til å kunne imøtekomme miljømål og bærekraftige løsninger.

Vi tilbyr og kan bistå med:

 • Idé- og prosjektutvikling
 • Stedstilpasning og tomtedisponering
 • Volumstudier
 • Funksjonsanalyser og romprogrammering
 • Dokumenter til byggesøknad
 • Mulighetsstudie, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt
 • Illustrasjoner og 3D-visualiseringer
 • Material- og fargevalg
 • Oppfølging i byggeperioden
 • Prosjektering av modulbygg
 • Prosjektering i BIM
 • Breeam prosjektering i samtlige klassifiseringer
 •  For søknadsbistand se ‘ Ansvarlig søker’ under fanen ‘Tjenester’
Bildet viser arkitekter fra Plan1

KONTAKT OSS