Enebakk kommune

Reguleringsplan Boligområde Høgåsen – Varsel om forenklet reguleringsendring

På vegne av forslagstiller Bakke Prosjekt AS varsles det i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, om forenklet reguleringsendring av områdereguleringsplan Boligområde Høgåsen, plan-ID 432 i Enebakk kommune.

Formålet med planendringen er å åpne planen for flere boligstiler og takformer som bedre lar seg tilpasse dagens terreng og situasjon. Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen kan sendes til Plan1 AS v/Emilie Agnæss, e-post: eag@p1.no eller Balder allé 2, 2060 Gardermoen, med kopi til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller til postmottak@enebakk.kommune.no. Innspillene merkes med 2022/962. Frist for innspill er satt til 21.08.2022