Byggeledelse

Hytter i Trysilfjellet

Utvikling av hytteprosjekter for private oppdragsgivere i Trysilfjellet med fokus på moderne tolkninger innenfor gitte, tradisjonelle rammer. Det er lagt vekt på at hyttene skal ha en egen identitet som tilpasser seg terrenget og omgivelsene på en lavmelt måte. I … Les videre

Mer om Hytter i Trysilfjellet

Nye Ahus

Nye Ahus ble åpnet 1.oktober 2008. På det tidspunkt gjenstod bygging av ett sengebygg på det nye sykehuset, nytt hovedkjøkken, ny behandlingsenhet for rusavhengige og rehabiliteringsarbeider i gjenstående deler av gammelt sykehusbygg, samt rivingen av det gamle sykehuset. Prosjektprisen på … Les videre

Mer om Nye Ahus