Arkitektur

Plan1 utfører alle typer arkitektarbeider i spekteret fra store offentlige og private prosjekter, til den enkeltes hytte eller enebolig.

Plan1 utfører alle typer arkitektarbeider i spekteret fra store offentlige og private prosjekter, til den enkeltes hytte eller enebolig.

Prosjektene gjennomføres oftest i tverrfaglig samarbeid med tekniske konsulenter for andre fagområder, samt med våre egne interiørarkitekter og bygningsingeniører. All produksjon foregår med digitalt tegneverktøy med 3-dimensjonal programvare.

Arkitektene tilbyr:

  • Idé- og prosjektutvikling
  • Stedstilpasning og tomtedisponering
  • Funksjonsanalyser og romprogrammering
  • Offentlig saksbehandling som ansvarlig søker
  • Prosjektering av bygg
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Material- og fargevalg
  • Oppfølging i byggeperioden