Interiør

Plan1 utfører tjenester som interiørarkitekt med planlegging og beskrivelse av farger, materialer og møblering.

Plan1 utfører tjenester som interiørarkitekt med planlegging og beskrivelse av farger, materialer og møblering.

Vi har prosjekter i spekteret fra store offentlige prosjekter til hjemmeinnredning av enkeltrom. Vi visualiserer ideer ut som tradisjonelle plantegninger, men modellerer også bygninger og rom i 3-D med visninger som 3-D tegninger eller animasjoner. Alle med realistisk lyssetting og riktig gjengivelse av design, farger og interiør forøvrig. Interiørseksjonen jobber tverrfaglig med Plan1`s arkitekt- og ingeniørkompetanse.

Vi tilbyr

  • Ideutvikling for interiør, inventar og design i private og offentlige prosjekter
  • Innkjøpsveiledning
  • Beskrivelse av inventarer ihht regler for offentlige anskaffelser
  • Tilbudsgrunnlag som gir maksimalt utbytte av innkjøp
  • Riktig kvalitet, pris og design tilpasset brukers identitet eller bedriftsprofil
  • Tilrettelegging for valg av inventar som ivaretar miljøvennlige produksjonslinjer
  • Realistisk gjennomføring av prosjekter med supplerende tilleggsytelser; prosjektledelse, arkitekt, planlegger, statikk og SAH
  • Visualisering: plantegning, 3-D tegning og 3-D animasjon
  • Organisering av FDV-dokumentasjon for interiørleveranser