Bildet viser ansatte hos Plan1 som jobber med interiør

INTERIØR

Vi i Plan1 utfører alle typer interiøroppdrag. Vi planlegger og beskriver innredninger, design, fargesetting, materialbruk og møblering.

Vi har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre store offentlige og private inventaranskaffelser. Vi har også god erfaring med prosjekter innen restaurant og service, små og mellomstore kontorbedrifter, samt  innredningsdesign for bolighus og hytter.

Interiørseksjonen jobber tverrfaglig med Plan1 sin arkitekt- og ingeniørkompetanse.

Vi tilbyr og kan bistå med:

  • Kreativ og rasjonell ideutvikling for interiør, inventar og design i private og offentlige prosjekter
  • Innkjøpsveiledning
  • Utstillingsdesign
  • Identitetsprofilering via design og innredning for store og mellomstore bedrifter
  • Beskrivelse av inventarer som offentlig anskaffelse
  • Fokus på kvalitet, pris og design tilpasset brukers identitet eller bedriftsprofil
  • Tilrettelegging for valg av inventar som ivaretar miljøvennlige produksjonslinjer, og som hensyntar ombruk
  • Visualisering: plantegning, 3-D illustrasjoner og 3-D animasjon
  • Organisering av FDV-dokumentasjon for interiørleveranser
Bildet viser ansatte hos Plan1 som jobber med arkitektur og byggeteknikk og arealplanlegging

KONTAKT OSS