Ullensaker kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for Hersjøen Hotellandsby, gnr. 185/4, 11

Les mer

Søndre Land kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale: Detaljregulering Hov sentrum syd, Søndre Land kommune Arealplan-ID: 0536079

Les mer