Nannestad kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Gardermoen næringspark – Gardermoen logistikk i Nannestad kommune

Les mer

Kongsvinger kommune

Detaljregulering for Elsethjordet Vest i Kongsvinger kommune. Varsel om oppstart av planarbeid og varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale.

Les mer