Enebakk kommune

Reguleringsplan Boligområde Høgåsen – Varsel om forenklet reguleringsendring På vegne av forslagstiller Bakke Prosjekt AS varsles det i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, om forenklet reguleringsendring av områdereguleringsplan Boligområde Høgåsen, plan-ID 432 i Enebakk kommune. Formålet … Les videre

Les mer

Bærum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Staversletta barnehage, Tanum

Les mer

Elverum kommune

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Jegertunet, Elverum kommune

Les mer