Stange kommune

Stange kommune – Varsel om oppstart av «Detaljreguleringsplan for ClausBendekes veg 21 og Bjørkvegen 33 og 35» (Plan-ID: 340), samt forhandlingerom utbyggingsavtale

Les mer