Ullensaker kommune

Varsel om oppstart detaljregulering for del av eiendommen gnr. 176/2 og 176/7, Barntjernmoen. Plan-id 477

Les mer

Eidsvoll kommune

Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for gbnr. 96/3 m.fl. – Dalkrysset

Les mer