DIGERNESET – HEMNES
oversiktskart over plassering av bygg

Kunde: Grefsen Eiendom AS
Tjeneste: ARK
Fritidsbolig, 5 hytter