ELVEBREDDEN – KONGSVINGER
bildet viser et anleggsområde

Tjeneste: Detaljprosjektering ARK/SØK

Kunde: Backe Romerike AS

Sted: Kongsvinger