ELVEBREDDEN – KONGSVINGER
bildet viser et anleggsområde

Kunde: Backe Romerike AS
Tjeneste: Detaljprosjektering ARK/SØK
Kontorbygg / næring