GLOMMA PARK – ELVERUM
bildet viser en illustrasjon av tre blokker i et bymiljø

Kunde: Fundamentgruppen AS
Tjeneste: ARK
  Forprosjekt for 3 blokker med muligens 80-90 leiligheter.