HOBERG SKOLE – OTTESTAD
bildet viser et bygg under oppføring og en mann med gul jakke med plan1-logo og blå hjelm

Kunde: ØMF AS
Tjeneste: Detaljprosjektering ARK/SØK
Barneskole, rehab/nybygg