HOBERG SKOLE
bildet viser et bygg under oppføring og en mann med gul jakke med plan1-logo og blå hjelm


Tjeneste: Detaljprosjektering ARK/SØK

Kunde: ØMF AS
Sted: Ottestad