MOELV SKOLE – RINGSAKER
bildet viser et spisebord og grønne stoler med en fargerik vegg i bakgrunnen
  • Kunde: Ringsaker kommune.
  • Tjeneste: IARK