NORSK SKOGFINSK MUSEUM

Tjeneste: PGL og RIB

Kunde: ØMF Romerike Kongsvinger AS

Sted: Svullrya, Finnskogen

Plan1 ivaretar rollen som PGL og RIB for plasstøpte betongkonstruksjoner.