POLITIHUSET I ELVERUM
bildet viser et møterom

Kunde: ARK: YC Eiendom, IARK: Politiet (Innlandet politidistrikt)
Tjeneste: ARK og IARK