Elverum torg

For Elverum Kommune — Arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur

Leiret som er benevnelsen for sentrum av Elverum, har i løpet av de siste årene stått overfor en fortetting og urbanisering med dertil nye plasser og bygninger for næringsvirksomhet og boligformål.

Plan1 har vært en sentral aktør i dette arbeidet, og har i løpet av de to siste årene vært med på konkretiseringen av et nytt bytorg. Her har vi deltatt innenfor arkitektur, reguleringsplaner og landskapsarkitektur. Det nye torget er kostnadsberegnet ved en full gjennomføring til 30 mill.
Tidligere har Plan1 hatt oppdrag for Elverum Kommune med utforming av estetisk veileder, reguleringsplaner og som arkitekt for Rådhusplassen.