Hytter i Trysilfjellet

Arkitektur, byggeledelse, byggeteknikk, interiørarkitektur

Utvikling av hytteprosjekter for private oppdragsgivere i Trysilfjellet med fokus på moderne tolkninger innenfor gitte, tradisjonelle rammer. Det er lagt vekt på at hyttene skal ha en egen identitet som tilpasser seg terrenget og omgivelsene på en lavmelt måte. I interiørene er det lagt vekt på å gjenspeile livet til en moderne familie med behov for fritidsaktiviteter og rekreasjon.

Plan1 har stilt med sin kompetanse innenfor arkitektur, byggeteknikk, byggeledelse og interiørarkitektur. Ett av prosjektene har vært publisert i reportasjer i Fargemagasinet og Bonytt Fritid.