Mørkved skole i Brumunddal

Detaljprosjektering av ombygging og ny skole i Brumunddal. Nybygg i to etasjer med et moderne uttrykk, som kobler seg på to eldre skolebygg.

Nybygget er primært klasserom, grupperom, SFO og personalets spise- og pauserom. Spesialrom som tekstil, musikk, kjøkken er plassert i de eldre byggene, samt lærer arbeidsplasser og kontorer.

Interiørmessig fokus på å visualisere positiv læring og vekst, samt gi skoleanlegget en helt egen identitet. Gjennomført prosjektering av integrerte løsninger for universell utformin

 

 

Mørkved Skole

Mørkved Skole

Mørkved Skole

morkved4

morkved1