Nye Ahus

For Advansia AS — Byggeledelse

Nye Ahus ble åpnet 1.oktober 2008. På det tidspunkt gjenstod bygging av ett sengebygg på det nye sykehuset, nytt hovedkjøkken, ny behandlingsenhet for rusavhengige og rehabiliteringsarbeider i gjenstående deler av gammelt sykehusbygg, samt rivingen av det gamle sykehuset.

Prosjektprisen på sykehuset var ca 8,3mrd. 2008-kroner. Det nye sykehuset skal betjene befolkningen i Akershus og Oslo nord – til sammen ca 340 000 innbyggere. Nybyggdelen av sykehuset er på ca. 115 000 m2 og det skal rehabiliteres ca. 25 000 m2. Utbyggingen startet med utgraving 1.mars 2004 og vil bli endelig ferdigstilt høsten 2011.

Plan1 har vært engasjert i på byggherresiden med prosjektadministrasjonen gjennom Advansia AS, fra 1.mars 2004 til 30.mai 2009. Først med prosjektledelse for prosjektering av sengebyggene og glassgata som strekker seg i hele sykehusets lengde, mellom sengebygg og behandlingsbygg. Videre med byggeledelse for behandlingsbygg, og fra 2007 med den helhetlige ledelse av prosjekteringen fra byggherresiden.