OSL Ny terminal

Plan1 AS er engasjert i T2-prosjektet med utvidelse av kapasiteten ved Oslo Lufthavn Gardermoen gjennom ÅF Advansia AS. Vårt engasjement med en medarbeider, John Wilberg, ivaretar oppgaven som områdeleder for alle prosjekteringsaktiviteter – flyside, landside og terminal. Han er samtidig prosjektets myndighetskontakt og oppdragsansvarlig for prosjekteringskontrakten.

20161222_105910

20161201_171957