Oslo Lufthavn Gardermoen

For Advansia AS — Prosjektledelse & byggeledelse

Plan1 AS er engasjert i T2-prosjektet med utvidelse av kapasiteten ved Oslo Lufthavn på Gardermoen gjennom ÅF Advansia AS.

Vårt engasjement startet fra 1.januar 2009 med funksjon som områdeleder for alle prosjekteringsaktiviteter (flyside, landside og terminal). Engasjementet har siden blitt utvidet med rollen som myndighetskontakt og oppdragsansvarlig for prosjekteringskontrakten, en kontrakt på ca 1,1 mrd. Kroner. Videre har vi engasjement med prosjekteringsledelse for utvidelsene på driftsområdet med ny Sweeperhall, nytt mannskapsbygg, sant utvidelser på maskinhall og fyllestasjon for drivstoff. I tillegg har Plan1 engasjementet med byggeledelse for broutvidelse på øvre og nedre trafikkforplass, samt diverse sluttarbeider vest for jernbanestasjonen.

Engasjementet vil samlet sett vare ut første halvår 2017.

Noen nøkkeltall for prosjektengasjementene:

  • Kapasiteten på Oslo Lufthavn øker til 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time
  • Bygningsareal: 141.000 m2
  • Asfaltdekker: 600.000 m2 som tilsvarer 30 km 4-felts motorvei
  • Betongdekker 60.000 m2
  • Styringsmål for prosjektet er 11,1 mrd kroner.

Illustrasjon OSL: Nordic – Office of Architecture / Team_T AS