Ringsaker videregående skole

For Hedmark Fylkeskommune — Arkitektur, byggeledelse, byggeteknikk

Et omfattende skoleprosjekt med renovering, ombygging og nytt tilbygg for Ringsaker videregående skole. Omfanget av renoveringsarbeider påløper med et areal på ca. 6.000 m2 med 2.500 m2 rivningsarbeider, og et nytt tilbygg på ca. 9.000 m2. Prosjektkostnad er stipulert med en grense på 360 mill.

Plan1 deltar i utviklingen av en rekke omfattende skoleprosjekter, og har opparbeidet en solid kompetanse mht organisering og gjennomføring fra skisseprosjekt til oppfølging av bygging med arkitekt, byggeteknikk og byggeledelse. Skolebygg er kontinuerlig i endring, og det er viktig for Plan1 å alltid være oppdatert i nye skolereformer, endringer i krav som stilles og til prosessene i å finne frem til de beste løsningene for hvert enkelt prosjekt.

Av andre skoleprosjekt som Plan1 deltar og har deltatt i, kan vi nevne: Storhamar videregående skole, Børstad skole, Jønsberg videregående skole, og Elverum videregående skole. Sistnevnte ble gjennomført med rehabiliteringer og nybygg med en prosjektramme på til sammen 420 mill korner.