Trehørningen Hamar

På Trehørningen utenfor Hamar står et av Europas mest moderne avfallsforbrenningsanlegg for produksjon av fjernvarme, prosessdamp og elektrisk energi. Anlegget sto ferdig i 2011, og tar årlig imot ca. 70 000 tonn restavfall til forbrenning. Plan1 AS var under byggeperioden engasjert som byggeledere.

 

Eidsiva Bioenergi