Bildet viser ansatte hos Plan1 som jobber med arkitektur og byggeteknikk og arealplanlegging

Prosjektadministrasjon

Vi i Plan1 utfører prosjektadministrasjon med prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse for private og offentlige oppdragsgivere.

Prosjektledelse

Organisering og styring av prosjekter, fremdriftsstyring, økonomistyring, etablering av systemer og rutiner for kvalitetssikring og kontroll. Bistand ved kontrahering av planleggere og entreprenører.

Prosjekteringsledelse

Lede og koordinere arkitekter, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører i planleggingsarbeidet. Styring av fremdrift og økonomi i prosjekteringens ulike faser og aktiviteter.

Byggeledelse

Ivareta byggherrens forpliktelser under gjennomføringsfasen av prosjektet. Byggeleder kontrollerer og styrer fremdrift, økonomi og kvalitet. Oppfølging av byggherrens forpliktelser i henhold til lover og forskrifter. Oppfølging av SHA-rutiner og –systemer.
Våre tjenester sikrer riktig kvalitet til riktig pris innenfor avtalt tid og budsjett.

KONTAKT OSS