Plan1 er et tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma innenfor fagfeltene arkitektur, byggeteknikk, interiør, arealplanlegging, landskapsarkitektur og prosjektadministrasjon.

Sentrum Park

Sentrum Park består av 89 leiligheter på to blokker med seks etasjer over en felles parkeringsetasje. Bruksareal samlet for leiligheter; ca. 6.000 m2. PLAN bistår i utviklingen av prosjektet med følgende kompetanse: ARK, LARK og SØK Arkitektonisk utførelse med et moderne og gjennomført uttrykk. Fin beliggenhet midt i sentrum av Elverum med nærhet til Glomma. Svært arealeffektive leilgheter, med store vindusflater og solrike uteplasser.

 

A01

 

 

OSL Ny terminal

Plan1 AS er engasjert i T2-prosjektet med utvidelse av kapasiteten ved Oslo Lufthavn Gardermoen gjennom ÅF Advansia AS. Vårt engasjement med en medarbeider, John Wilberg, ivaretar oppgaven som områdeleder for alle prosjekteringsaktiviteter – flyside, landside og terminal. Han er samtidig prosjektets myndighetskontakt og oppdragsansvarlig for prosjekteringskontrakten.

20161222_105910

20161201_171957

Trehørningen Hamar

På Trehørningen utenfor Hamar står et av Europas mest moderne avfallsforbrenningsanlegg for produksjon av fjernvarme, prosessdamp og elektrisk energi. Anlegget sto ferdig i 2011, og tar årlig imot ca. 70 000 tonn restavfall til forbrenning. Plan1 AS var under byggeperioden engasjert som byggeledere.

 

Eidsiva Bioenergi

Tesla Brumunddal

I oktober 2015 åpnet Tesla dørene til sin over 2.000 kvadratmeter store butikk og servicesenter i Brumunddal. Bygget er energieffektivt og moderne, og et av de første i Europa som har fullimplementert Teslas visuelle identitet.  Plan1 AS var engasjert som arkitekt og RIB i prosjektet.

 

Tesla Brumunddal

 

 

Mørkved skole i Brumunddal

Detaljprosjektering av ombygging og ny skole i Brumunddal. Nybygg i to etasjer med et moderne uttrykk, som kobler seg på to eldre skolebygg.

Nybygget er primært klasserom, grupperom, SFO og personalets spise- og pauserom. Spesialrom som tekstil, musikk, kjøkken er plassert i de eldre byggene, samt lærer arbeidsplasser og kontorer.

Interiørmessig fokus på å visualisere positiv læring og vekst, samt gi skoleanlegget en helt egen identitet. Gjennomført prosjektering av integrerte løsninger for universell utformin

 

 

Mørkved Skole

Mørkved Skole

Mørkved Skole

morkved4

morkved1

 

Jessheim S – Mulighetsstudie

Mulighetsstudie i forbindelse med regulering av et areal på ca. 80 dekar som Jessheim Sør Utvikling forvalter ved E6, på Jessheim Sør.

Mulighetsstudien viser en ny bydel på Jessheim, med ca 1000 boenheter, forretning/kontor/ service samt helserelaterte tjenester.Parallelt med Dølivegen er det lagt opp til en handlegate med forretning, kontor og servicetilbud. I tilknytning til bydelstorget er det plassert et helsehus som kan inneholde ulike helserelaterte tjenester og treningssenter. Næringsbebyggelsen skjermer bakenforliggende boligbebyggelse for støy og biltrafikk.Boligblokkene er plassert nord og øst i planområdet og danner en struktur som samspiller med landskapsrommene. Strukturen gir gode solforhold til balkonger, takterrasser og uteoppholdsarealer som vender seg mot sør og vest.

Mulighetsstudien viser en effektiv infrastruktur der bilveger er lagt på baksiden av boliger med nedkjøring til parkeringskjeller. Dette danner store bilfrie uteoppholdsarealer mellom boligene. Interne gang- og sykkelveger knytter seg til eksisterende g/s-nett på Jessheim.

Mørkved avlastningssenter

For Ringsaker kommune

Ringsaker Blad melder om «Norges flotteste avlastningssenter». En god reportasje om prosjektet vi har gjort for Ringsaker kommune. Bygget er på 1.400 m2 og har hatt en prosjektramme på NOK 64 mill. Vi har hatt fult grep på prosjektet med ARK/LARK og IARK. Når bygget står ferdig 1. november 2015 regner vi med mer publisitet og vil vise flere bilder av det flotte bygget.

http://www.ringsaker-blad.no/nyheter/brumunddal/helsevesen/norges-flotteste-avlastningssenter/s/5-79-28929

Installasjon med benker foran Torgbygget

Installasjon med benk og utsmykning foran det nye torghjørnet i Elverum. Bygget er tegnet av arkitektfirma på Hamar. Oppdragsgiver YC Eiendom AS ønsket et arrangement med benker og skulpturer foran bygget. Vi har jobbet med utgangspunkt i enkle former og med assosiasjoner til landskapselementer abstrahert ned til urbane former. I hver benk er det formgitt en trestamme, som er en 1:1 avstøpning av et rognebærtre fra Leiret. Benkene er utført i galvanisert stål. Bak benkene er det plassert en gabionvegg med runde elvesteiner fra Glomma, inklusiv 100 glasskuler i klart- og turkis glass. Det var viktig å for byggherren å få til et samarbeid med lokale ressurser og med lokale materialer. Installasjonen stod ferdig til åpningen av bygget 1. oktober 2014, og spiller samtidig på lag med lysdekorasjonen av abstraherte trær bak.

PLAN1 AS v/Frank W. Heiertz

Trolltoppen Elverum

Arkitektur, byggeteknikk

Plan1 har vært arkitekt for utbyggingen av nye leilighetskompleks i Elverum sentrum. Første byggetrinn bestod av 23 leiligheter. Siste byggetrinn er under utvikling med 11 nye leiligheter av høy standard. Plan1 har bidratt i prosjektet med arkitekt og byggeteknikk.